Åffer

Som lesere av dette magasinet sikkert allerede har funnet ut, er jeg full av forundring over hvorfor Tyskland ikke masseproduserte sine avanserte våpen og hvorfor de fikk et så magert resultat ut av sin enorme industrielle kapasitet, spesielt hvis vi også regner med de okkuperte landene, som Frankrike og Tsjekkoslovakia. Hvor forsvant alt stålet og alle arbeidstimene? Eksemplene under gir noe av svaret på dette. Men det siste og viktigste, som det gjenstår å finne svaret på, er hvorfor?

Continue Reading Åffer

Tungsten-Wolfram

Det er en rekke stoffer, som kan tilsettes i en rekke forskjellige legeringer for å bedre egenskapene til det ferdige produktet eller som ellers er viktig for å føre krig. Jeg vil under liste noen av disse, mange av de har det til felles at fra 1944 og utover begynte det å bli en alvorlig mangel på disse stoffene i den tyske industrien. Den britiske industrien hadde ingen slike problemer, dette skyldes at de fleste stoffene var rikt tilgjengelig i allierte landområder, som i det gamle imperiet, samt i nøytrale land. Alle typer av råstoffer var innenfor rekkevidden til den allierte handelsflåten.

Continue Reading Tungsten-Wolfram

Hvorfor og hvordan slo Sovjet Tyskland

Man har kommet med mange årsaker til det, en av de viktigste ifølge tyske generaler var Hitler. En av de tingene, som er sjelden nevnt, er tegnebordet og en dyktig industri. En viktig årsak til Sovjets seier skyldes at en rekke mindre og større slag ble vunnet på tegnebordet, i evakueringen av industrien vekk fra tyskerne og i produksjonslokalene. Sovjetisk design forenklet produksjonen av en lang rekke våpen, i tillegg til at produktene var langt bedre enn det som tyske designere klarte å komme fram til av tilsvarende våpen.

Continue Reading Hvorfor og hvordan slo Sovjet Tyskland

Koder

Det er selvsagt fint å kunne sende meldinger uten at motstanderen kan lese dem, det gir økt sikkerhet. Men man må også selv enkelt kunne motta og dekode meldingene, slik at meldingene har sin verdi i behold innenfor de knappe tidsrammer, som for eksempel en strid gir.

Continue Reading Koder