Hvorfor og hvordan slo Sovjet Tyskland

Man har kommet med mange årsaker til det, en av de viktigste ifølge tyske generaler var Hitler. En av de tingene, som er sjelden nevnt, er tegnebordet og en dyktig industri. En viktig årsak til Sovjets seier skyldes at en rekke mindre og større slag ble vunnet på tegnebordet, i evakueringen av industrien vekk fra tyskerne og i produksjonslokalene. Sovjetisk design forenklet produksjonen av en lang rekke våpen, i tillegg til at produktene var langt bedre enn det som tyske designere klarte å komme fram til av tilsvarende våpen.

Continue Reading Hvorfor og hvordan slo Sovjet Tyskland