Khalkhin Gol dager

De viktigste datoene i denne striden i Asia

Foratter: Per Oscar Brandvoll
Publisert: 06.04.2021

DATO

HVA

HVOR

1931

Japan okkuperer Manchuria.

Kina

1938

Første sammenstøt mellom sovjetiske og japanske styrker.

Khasan

1939

Starten på alvoret. De japanske styrkene opptrer uten ordre fra den japanske regjeringen.

Manchuria

11/5

Mongolske styrker går inn i området som er omdiskutert. De jages ut av Manchurianske styrker.

Khalkhin Gol

13/5

Større mongolske styrker går igjen inn i området.

Khalkhin Gol

14/5

Japanske styrker, to regimenter, rykker inn i området.

Khalkhin Gol

28/5

En sovjetisk-mongolsk styrke nedkjemper den japanske styrken.

Khalkhin Gol

Juni

Begge sider trapper opp styrkene i området.

Mongolia- Manchuria

1/6

Gregori Zhukov får beskjed om å møte opp i Moskva

Moskva

5/6

Gregori Zhukov tar over ledelsen av det som blir 1. Arme Gruppe

Mongolia

Juni

1.A.G. mottar kraftige forsterkninger.

Mongolia

19/6

Sovjetiske fly angriper japanske depoter.

Manchuria

27/6

Japanske flystyrker angriper en sovjetisk flybase.

Tamsak-Bulak

28/6

Ledelsen i Tokyo beordrer stopp i angrepene på sovjetiske flybaser.

Tokyo

 

Antallet med sammenstøt i området tiltar.

Mongolia- Manchuria

30/6

Den japanske 23. Divisjon får ordre om å jage ut angriperne.

Manchuria

Juli

23.Divisjon får forsterkninger fra 7.Divisjon og stridsvogner fra 1.Stridsvogn Korps.

Manchuria

1/7

Japanerne angriper og tar Fui høydene.

Fui høydene

2/7

Japanerne krysser Khalkha elven.

Khalkha, Mongolia

3/7

Japanerne har fått lagt en pongtongbro over Khalkha elven.

Khalkha, Mongolia

3/7

Japanske og sovjetiske tropper møtes nord for høyden BainTsagan.

Bain Tsagan

3/7

Japanske tropper trekker seg tilbake over elven.

Khalkha, Mongolia

4/7-19/8

Begge parter får forsterkninger, men de sovjetiske får mest. De har gravd seg ned langs elven. 1.A.G. har en bro over elven.

Khalkha, Mongolia

12/8

Moskva tilkjennegir at de villige til å inngå en politisk avtale med Tyskland om Polen.

Moskva

16/8

Ribbentrop gir etter på alle sovjetiske punkter og tilkjennegir at han er villig til reise til Moskva for å undertegne.

Berlin

19/8

Begge sider er enige om et utkast til en avtale om Polen.

Berlin-Moskva

19/8

Stalin gir Zhukov ordre om å angripe. Han er nå sikker på at pakten mellom Sovjet og Tyskland vil komme i stand.  

Moskva

20/8

Sovjetisk artilleri og fly bombarder japanerne i flere timer.

Khalkha, Mongolia

21/8

Sovjetiske styrker i sør har klart å trykke kavaleri fra Manchuria 13 km. tilbake.

Syd for elven Holsten

21/8

Hitler ber styrkene gjøre seg klare for en begrenset krig mot Polen.

Berlin

23/8

Ribbentrop ankommer til Moskva.

Moskva

23/8

Japanske 7.Divsjon beordres til å hjelpe den 23.Divisjon.

Manchuria

24/8

Molotov-Ribbentrop pakten undertegnes.

Moskva

24/8

Melding av pakten når Manchuria.

Manchuria

25/8

Halifax sier at de er fast bestemt på å kjempe for Polen.

London

25/8

Zhukov gir lederen for de nordlige styrkene sparken og forsterker styrkene med flammekaster tanks og fallskjermjegere.

Mongolia

25/8

Hitler utsetter invasjonen av Polen.

Berlin

26/8

De nordlige og sørlige sovjetiske styrkene møtes.

Manchuria

27/8

7.Divisjon prøver å bryte omringningen, men det er mislykket

Manchuria

28/8

De japanske styrkene svekkes mer, de er uten vann.

Manchuria

31/8

De tyske troppene er klare i utgangsposisjoner.

Tyskland

1/9

Krigen mot Polen har startet.

Polen

2/9

Tyskland tror at vestmaktene vil gi seg ved hjelp av Italia.

Paris, Roma

3/9

Tyskland får et ultimatum.

Berlin

3/9

Andre verdenskrig er et faktum.

 

16/9

Styrkene blir enige om en våpenhvile. Sporadiske kamper har pågått til da.

Manchuria

17/9

De sovjetiske styrkene angriper Polen.

Polen

 

KILDER:

World War II, Stalin’s Shrewd Opening Act.                            Stuart D. Goldman

The Road to War.                                                                         Richard Overy

 

Battles of Khalkhin Gol                                                Wilipedia