2-bok En beskrivelse av hva som kunne ha skjedd i 1940 og senere.

"Ikke alle historikere vil være enige med meg, men jeg påstår det like fullt, at de allierte vant den andre verdenskrigen, fordi de ikke fikk gjort det de hadde planlagt å gjøre i krigens innledende faser. For hvordan hadde det gått, om Storbritannias og Frankrikes planer om et angrep på Sovjetunionen så tidlig som i mars 1940 hadde blitt gjennomført?

Det var en lykke for Storbritannia og verden at Churchill ikke satt som statsminister i 1939, men først kom til makten i mai 1940. Ikke bare skulle Sovjetunionen angripes, men også Norge og Sverige. Derved vil amerikanske isolasjonister få nye argumenter for full nøytralitet og aksemaktene ville få 300 nye divisjoner på sin side, de franske og britiske imperiene ville kunne angripes i hele Asia."

En "liten" tabbeoversikt over andre verdenskrig

"Menneskehetens største feil til nå er utvilsomt andre verdenskrig. Den første verdenskrigen var ille, men den andre var langt, langt verre. En tredje verdenskrig vil kanskje være slutten på alt. Det er noe urovekkende ved det at så lite ble lært av den første verdenskrigen og at man ikke klarte å gi slipp på gamle ideer og fiendebilder.

Jeg har forsøkt å skildre de mest avgjørende feiltagelsene før og under andre verdenskrig, men også tatt med de alvorlige feilene man ikke rakk å gjøre eller på annen måte ble forhindret i å sette i verk. Feil som kunne ha endret verden totalt."

Kjøretøy

 • 38(t); Et kjøretøy som overlevde krigen Tyskland hadde mange forskjellige stridsvogner under andre verdenskrig, for mange for produksjonen ble aldri stor nok av de beste. Denne vognen var den mest vellykkede av alle de utenlandske vognene, som tyskerne brukte, kanskje den mest vellykkede av alle lette tyske stridsvogner. Det tsjekkiske navnet på vognen var LT38, det tyske 38(t).
 • Amerikanske selvdrevne kanoner USAs hær var i 1939 ubetydelig og på størrelse med den portugisiske, skal en tro hva som har blitt skrevet om emnet. Det var også få i den amerikanske hæren, som hadde noen tro på bruken av stridsvogner, så konstruktøren J. Walter Christies ble ignorert i sitt hjemland, til tross for at hans konstruksjoner ble meget populære i Sovjet Unionen. Noe av årsaken til at han ble ignorert i hjemlandet skyltes nok mangelen på penger til stridsvogner, mangelen på gode teorier om bruken av stridsvogner fra andre og noe kan jo skyldes hans uttalte ønske om å lage en stridsvogn, som kunne kjøre fra fly.
 • Amphibier Amfibier i denne forbindelsen er hjul- eller beltegående kjøretøy, som uten større forberedelser eller helt uten forberedelser kan krysse vann, elver og hav uten større problemer. Som jeg skal forsøke å belyse, kan de komme i mange former og størrelser. De blir også kalt hybrider, siden de kan operere i to forskjellige miljøer.
 • Funnies - Britisk spesial kjøretøy. Ingen angret mer på at de hadde forsømt utviklingen av gode stridsvogner enn britene. Det var kanskje derfor at de valgte å ta Percy Hobart til nåde igjen etter at han hadde kranglet seg ut av den britiske hæren i 1939.
 • JS-2 JS-2 var den mest produserte stridsvognen i en lang serie med tunge sovjetiske stridsvogner og en direkte videreutvikling av KV-1. KV-1 kom i produksjon sent i 1939 og ble umiddelbart satt inn i Vinterkrigen, hvor den viste seg å være nærmest usårlig.
 • ME 262 - Det tyske jetflyet og hvorfor det ikke ble en suksess. Mangt og meget har blitt skrevet om denne første vellykkede jetjageren. Jeg vil derfor som bakgrunns informasjon gi utdrag fra hva Joseph Goebbels skrev om den i sine siste dagboks notater.
 • Panser-begrensinger Det var en rekke begrensninger på bruken av pansrede kjøretøy, både kunstige og naturlige. Disse var selvsagt med på å bestemme bruken og utformingen av kjøretøyene.
 • Panserbiler i den tyske hæren Panserbiler i den tyske hæren Foratter: Per Oscar BrandvollPublisert: 07.04.2021 Last ned PDF Den tyske hæren brukte panserbiler i de første årene primært til rekognosering og til beskyttelse av flankene, m.a.o. som et moderne kavaleri. Dette ble komplementert av motorsykler, vanlig kavaleri (slike med hester, spesielt på østfronten) og upansrede biler. Betegnelsen Sd.Kfz. er en […]
 • Selvdrevne kanoner vs stridsvogner Debatt er bra og denne artikkelen er ment å promotere dette. Spesielt i Norge er det liten interesse for emnet, hvilket det etter min mening bør være. For generelt er selvdrevne kanoner mer effektive enn stridsvogner, men her til lands bruker vi ikke selvdrevne kanoner. Har et kjøretøy en kanon, skal kanonen være plassert i et tårn. Dette til tross for at Norge er meget velegnet for bruk av selvdrevne kanoner, siden mulige framrykkingsakser for panser er smale de fleste steder i landet.
 • Sherman, Amerikanske stridsvogner Når krigen startet, hadde USA få stridsvogner og liten industriell erfaring med å lage de. I tillegg var den taktikken som lå bak de amerikanske spesifikasjonene, dårlig og preget av feiloppfatninger rundt hvordan stridsvogner kunne og burde brukes i strid. Feilene i taktikk ble delvis beholdt langt ute i den andre verdenskrigen, det viktigste punktet var kanskje det at egne stridsvogner ikke skulle bekjempe fiendtlige stridsvogner, for det var artilleriets oppgave.
 • Sovjetiske selvdrevne kanoner Sovjet hadde i motsetning til Tyskland ikke mange forskjellige typer av selvdrevne kanoner under andre verdenskrig. Det skyldes først og fremst at de ønsket å begrense det logistiske mangfoldet. Så også her ble utstyr som var kjent og velprøvd brukt på nytt i andre former. Kostnadene og tiden til uttesting samt trening ble selvfølgelig også redusert på denne måten.
 • Stridsvogn tap Det er vanskelig å finne noen troverdige statistikker over stridsvogn tap under den andre verdenskrigen. Jeg hadde derfor i lang tid fokusert meg på de britiske tapene. Disse virket å være både troverdige og nøyaktige, men så fant jeg andre kilder og dermed var også disse tallene lite verdt. Jeg tar de like fullt med her, siden de er såkalt offisielle, men ganske nøkternt tror jeg at man kan gange tallene med to eller tre.
 • Svensk panser Skal vi forstå hvorfor denne vognen ble et ikon og hvordan den endret oppfatningen om hvordan en stridsvogn skulle konstrueres, må vi vurdere den ut fra samtidens vogner og førtitallets tekniske forutsetninger. I tillegg må vi ha en klar oppfatning av hva som er viktig på en stridsvogn, hvilke slagmarker denne skulle kjempe på samt i hva slags terreng og klima disse slagmarker ville befinne seg i.
 • T-34 - Verdens beste stridsvogn. Skal vi forstå hvorfor denne vognen ble et ikon og hvordan den endret oppfatningen om hvordan en stridsvogn skulle konstrueres, må vi vurdere den ut fra samtidens vogner og førtitallets tekniske forutsetninger. I tillegg må vi ha en klar oppfatning av hva som er viktig på en stridsvogn, hvilke slagmarker denne skulle kjempe på samt i hva slags terreng og klima disse slagmarker ville befinne seg i.
 • Trekkvogner Dette er en vogntype, som er lite omtalt i beskrivelsene av andre verdenskrig og sjelden fotografert, man kan nesten si fortiet. Men med den korte levetiden som beltene på stridsvognene hadde og mangelen på andre fremkomstmidler, som båt og jernbane, mange steder samt den stadig økende tyngden på artilleriet og stridsvognene, må de jo ha vært hyppig brukt. Hvilket antall produsert enheter også tilsier.
 • Tyske Katter Tyske vogner var gjennomtenkte fra produksjonen startet tidlig på trettitallet og konstruksjonene var basert på to hovedpilarer, tankene til Heinz Guderian og erfaringene høstet gjennom egne øvelser samt de forsøk og øvelser som ble gjennomført i Sovjet Unionen i tiden 1928 til 1933. I disse årene hadde de to landene et industrielt, teknisk og militært samarbeide til Hitlers overtagelse av makten førte til at dette ble avsluttet.
 • Tyske selvdrevne kanoner Tyskland hadde et utall med forskjellige selvdrevne kanoner under andre verdenskrig. Det var nær sagt ikke det kjøretøyet de ikke monterte en kanon på. Dette skyldes at den tyske industrien ikke klarte å holde tritt med de kravene til våpenleveranser, som den tyske hæren kom med.
 • Upansret, men i strid Stridende har brukt rimelige framkomstmidler uten pansring til strid i alle større konflikter de siste hundre årene, tar vi med hesten blir det i flere tusen år. Det er spesielt til rekognosering og til raid at disse er meget godt egnet. De lager lite støy og har stor hastighet. I slike settinger blir konfliktene korte, ildvolumet og overraskelsen stor, gjerne for begge parter. Så ofte er det den som treffer først, som kommer vinnende ut av sammenstøtet, derfor er lite støy og lav profil viktig. Stor hastighet er selvsagt avgjørende, enten dette gjelder fullstendig nedkjempelse av fienden eller for å komme seg unna i en fei.

Annet

 • Åffer Som lesere av dette magasinet sikkert allerede har funnet ut, er jeg full av forundring over hvorfor Tyskland ikke masseproduserte sine avanserte våpen og hvorfor de fikk et så magert resultat ut av sin enorme industrielle kapasitet, spesielt hvis vi også regner med de okkuperte landene, som Frankrike og Tsjekkoslovakia. Hvor forsvant alt stålet og alle arbeidstimene? Eksemplene under gir noe av svaret på dette. Men det siste og viktigste, som det gjenstår å finne svaret på, er hvorfor?
 • Britisk utsyr En sammenligning mellom tysk og britisk utstyr.
 • Hvorfor og hvordan slo Sovjet Tyskland Man har kommet med mange årsaker til det, en av de viktigste ifølge tyske generaler var Hitler. En av de tingene, som er sjelden nevnt, er tegnebordet og en dyktig industri. En viktig årsak til Sovjets seier skyldes at en rekke mindre og større slag ble vunnet på tegnebordet, i evakueringen av industrien vekk fra tyskerne og i produksjonslokalene. Sovjetisk design forenklet produksjonen av en lang rekke våpen, i tillegg til at produktene var langt bedre enn det som tyske designere klarte å komme fram til av tilsvarende våpen.
 • Khalkhin Gol dager De viktigste datoene i denne striden i Asia.
 • Koder Det er selvsagt fint å kunne sende meldinger uten at motstanderen kan lese dem, det gir økt sikkerhet. Men man må også selv enkelt kunne motta og dekode meldingene, slik at meldingene har sin verdi i behold innenfor de knappe tidsrammer, som for eksempel en strid gir.
 • Militær ordliste Liste med militære ord og uttrykk
 • Stalingrad En kort oppsumering av slaget og de strategiene som ble valgt
 • Tungsten-Wolfram Det er en rekke stoffer, som kan tilsettes i en rekke forskjellige legeringer for å bedre egenskapene til det ferdige produktet eller som ellers er viktig for å føre krig. Jeg vil under liste noen av disse, mange av de har det til felles at fra 1944 og utover begynte det å bli en alvorlig mangel på disse stoffene i den tyske industrien. Den britiske industrien hadde ingen slike problemer, dette skyldes at de fleste stoffene var rikt tilgjengelig i allierte landområder, som i det gamle imperiet, samt i nøytrale land. Alle typer av råstoffer var innenfor rekkevidden til den allierte handelsflåten.